Секция Втори клас

Списък на участниците

Александра Кафеджиева НУ“Св.Св Кирил и Методий“
Алина Ставрева ОУ“Любен Каравелов“
Божидара Амуджиева ОУ“Любен Каравелов“
Виктория Христова НУ“Професор Нойков“
Владислав Вълев НУ“Професор Нойков“
Данaил Кискинов НУ“Професор Нойков“
Даниел Митев НУ“Професор Нойков“
Деляна Делова НУ“Св.Св Кирил и Методий“
Емили Георгиева НУ “ Професор Нойков“
Ивет Николова НУ“Професор Нойков“
Йоанна Ахмакова НУ“Професор Нойков“
Марина Кънева НУ“Св.Св Кирил и Методий“
Преслава Тодорова НУ“Професор Нойков“
Росица Аладжова НУ“Професор Нойков“
Станимир Боев НУ“Професор Нойков“
Стефани Христова НУ“Св.Св Кирил и Методий“
Татяна Василева НУ“Професор Нойков“
Христо Коев НУ“Св.Св Кирил и Методий“

Задачи

1.

Поставете в таблиците от първия ред липсващ символ, че по всяка колона, по всеки ред и във всяка отбелязана фигура, символите да са различни

m1

2.

Поставете в първите две таблици от втори ред липсваща цифра от 1 до 4, че по всяка колонка, по всеки ред и във всяка отбелязана фигура, цифрите да са различни.

3.

Поставете в третата таблица от втори и в първите две таблици от трети ред липсваща цифра от 1 до 5, че по всяка колонка, по всеки ред и във всяка отбелязана фигура, цифрите да са различни.

4.

Поставете в третата таблица от трети ред липсваща цифра от 1 до 7, че по всяка колонка, по всеки ред и във всяка отбелязана фигура, цифрите да са различни.

Задачи за първи и втори клас като файл

Реклами