Секция Първи клас

Списък на участниците

Алекс Иванов НУ“Проф. Петър Нойков“
Александра Кънчева НУ“Св. Св. Кирил и Методий“
Александър Стоянов НУ“Проф. Петър Нойков“
Анджелика Тодорова НУ“Св. Св. Кирил и Методий“
Андрей Михов НУ“Проф. Петър Нойков“
Атанас Иванов НУ“Проф. Петър Нойков“
Биляна Атанасова НУ“Св. Св. Кирил и Методий“
Божидар Анастасов НУ“Св. Св. Кирил и Методий“
Василена Зафирова НУ“Св.Св Кирил и Методий“
Венцислав Георгиев НУ“Св.Св Кирил и Методий“
Виктория Желева НУ“Св.Св Кирил и Методий“
Габриела Велева НУ“Проф. Петър Нойков“
Георги Бужев НУ“Св.Св Кирил и Методий“
Георги Александров НУ“Проф. Петър Нойков“
Денислав Стефанов НУ“Проф. Петър Нойков“
Денислава Димова НУ“Проф. Петър Нойков“
Димитър Атанасов НУ“Св.Св Кирил и Методий“
Диян Янакиев НУ“Св.Св Кирил и Методий“
Йоан Господинов НУ“Проф. Петър Нойков“
Йоана Георгиева НУ“Св. Св. Кирил и Методий“
Камен-Лазар Шиков НУ“Проф. Петър Нойков“
Константин Стоев НУ“Св.Св Кирил и Методий“
Кристиян Порязов НУ“Проф. Петър Нойков“
Максим Желев НУ“Проф. Петър Нойков“
Никола Пехливанов НУ“Св.Св Кирил и Методий“
Пламена Чолакова НУ“Св.Св Кирил и Методий“
Рая Танева НУ“Св. Св. Кирил и Методий“
Самуил Николов НУ“Проф. Петър Нойков“
Симона Атанасова НУ“Проф. Петър Нойков“
Тодор Тодоров НУ“Св.Св Кирил и Методий“
Христо Гледачев НУ“Проф. Петър Нойков“
Юлиана Павлова НУ“Св.Св Кирил и Методий“

Задачи

1.

Поставете в таблиците от първия ред липсващ символ, че по всяка колона, по всеки ред и във всяка отбелязана фигура, символите да са различни

m1

2.

Поставете в първите две таблици от втори ред липсваща цифра от 1 до 4, че по всяка колонка, по всеки ред и във всяка отбелязана фигура, цифрите да са различни.

3.

Поставете в третата таблица от втори и в първите две таблици от трети ред липсваща цифра от 1 до 5, че по всяка колонка, по всеки ред и във всяка отбелязана фигура, цифрите да са различни.

4.

Поставете в третата таблица от трети ред липсваща цифра от 1 до 7, че по всяка колонка, по всеки ред и във всяка отбелязана фигура, цифрите да са различни.

Задачи за първи и втори клас като файл

Реклами